sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Prenumerera på vårt nyhetsbrevNär du prenumererar på ExperioLabs nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att behandlas av ExperioLab som är en verksamhet inom Region Värmland. Genom att anmäla att du vill prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till denna personuppgiftsbehandling.

Aktuellt från Experio Lab

14
sep

Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

Under cirka ett och ett halvt års tid har författarna från Mittuniversitet och Linköpings Universitet följt arbetet som bedrivits i tre piloter inom ramen för Hälsolabb. Hälsolabb är ett samarbete mellan Experio Lab, SKR, Karlstads Universitets Samhällsnytta och Linköpings Universitet och syftar till att stödja utvecklingen till en Nära vård. Forskarna har utforskat vad som händer på de olika nivåerna i systemet vid en omställning till Nära vård, och hur design som teori och praktik spelar roll i den omställningen. I rapporten beskrivs paradoxer inom lednings- och styrningsmekanismer, svårigheter med sam­verkan och de krockar som kan uppstå när man arbetar med en ny metod och nya verktyg som inte är kända eller tillämpade i hälso- och sjukvårdsystemet. Men också de små stegens betydelse i transformation, och den frustration som kan upplevas när förändring är trögrörlig.

RAPPORT – Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

27
mar

Samskapande i utvecklingen av Nära vård webbinarium 22 mars

På webbinariet presenterades och diskuterades två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den första rapporten beskriver en nyskapande form av medborgardialog utförd av Sollefteå kommun och Region Västernorrland i samhället Näsåker, där invånarna varit med och samskapat utvecklingen av Nära vård. Den andra rapporten presenterar den modell för systemdesign och öppen policy som Samhällsnytta utvecklat tillsammans med statliga utredningar. I arbetet har ny policy tagits fram utifrån invånarnas behov tillsammans med olika aktörer i vård- och omsorgssystemet. Lärdomar och råd om hur kommuner och regioner kan använda sig av systemdesign och öppen policy när de gemensamt behöver hitta nya lösningar på komplexa utmaningar presenteras och diskuteras med rapporternas författare, invånare, representanter från statliga utredningar och från kommun och region.

Direktlänk till Näsåker – En utvecklande medborgardialog för Nära vård
Direktlänk till Systemdesign och öppen policy

22
mar

Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd kopplat till omställningen till Nära vård. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbetat med att utveckla Nära vård. Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet, i samarbete med Experio Lab och Karlstads universitet Samhällsnytta. Västernorrland är en pilot i SKR, Experio Lab, Samhällsnytta och Linköpings Universitets gemensamma utvecklingsarena Hälsolabb.

RAPPORT – Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Läs mer om personcentrerat förhållningssätt hos SKR

21
mar

Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

Inom ramen för arbetet med Hälsolabb har en modell för systemdesign och öppen policy utvecklats i samarbete med fyra statliga utredningar. Modellen gör det möjligt att hitta nya sätt att hantera komplexa samhällsutmaningar och samskapa gemensamma lösningar. Arbetet har utgått från invånarnas behov, erfarenheter och resurser, och förbättringsförslag och ny policy har tagits fram tillsammans med berörda välfärdsaktörer. I rapporten beskrivs modellen för systemdesign och öppen policy och arbetet med de statliga utredningarna, samt ett exempel på hur modellen kan appliceras på kommuners och regioners gemensamma utmaningar, kopplat till invånare med stora och komplexa behov.

RAPPORT – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

PRESENTATION – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

09
feb

Webbinarium – Samskapande i utvecklingen av Nära vård

Välkommen på webbinarium 22 mars kl. 9.00-11.30

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser. Välkommen till ett webbseminarium om hur invånare, medarbetare, chefer och politiker gemensamt kan skapa en Nära vård. På seminariet presenterar vi två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete för Nära vård.

Läs mer