sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera landsting och regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Experio Lab Sverige bjuder in till konferens. Välkomna till ArkDes, 22–23 januari 2020 kl 10–17 första dagen och kl 10–15 andra dagen.

Experio Lab använder ett experimenterande och utforskande arbetssätt tillsammans med patienter och vårdpersonal för att ta fram nya lösningar och insikter om patientens perspektiv.

Nu är det dags att undersöka vad som fungerat bra eller mindre bra, vad som uppnått hittills och vad som behövs framöver.