En mötesplats för design i offentlig sektor

Välkommen till en mötesplats för individer, offentliga organisationer och forskare som bygger egen förmåga, utbyter erfarenheter, samverkar och gemensamt bygger kunskap kring design, tjänsteinnovation och användardriven utveckling i välfärden. 

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Prenumerera på vårt nyhetsbrevNär du prenumererar på ExperioLabs nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att behandlas av ExperioLab som är en verksamhet inom Region Värmland. Genom att anmäla att du vill prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till denna personuppgiftsbehandling.

Aktuellt från Experio Lab

10
jun

Att utöva systemledarskap för Nära vård

För att utforska hur systemledarskap för Nära vård kan utvecklas i praktiken har Samhällsnytta inom ramen för samarbetet Hälsolabb med SKR genomfört ett utforskande arbete med de högsta cheferna i region och kommun i två län. Vi har tillsammans med region- och kommundirektörer i Västernorrland och Värmland försökt förstå hur en systemledning behöver arbeta och vilken roll den bör ha i arbetet med att utveckla Nära vård. Slutsatserna från det arbetet presenterar vi nu i en rapport. Systemledarskap behöver utövas på flera nivåer i vård- och omsorgssystemet, både på verksamhets- och olika ledningsnivåer. Vi har dock i detta arbete fokuserat på den högsta tjänsteledning som har ansvar för helheten och för ett sammanhållet och personcentrerat stöd till länets invånare.

På SKR:s hemsida finns även stöd för lednings- eller samverkansgrupper som vill utveckla sitt systemledarskap

Att utöva systemledarskap för Nära vård

Ledarskapsstöd | SKR

10
nov

För barn och unga i samhällsvård

Experio Lab har tillsammans med Samhällsnytta spelat en viktig roll i utredningen SOU 2023:66 om samhällsvård för barn och unga, genom att bidra med policydesign och skapa en neutral arena för offentliga aktörer inom samhällsvården. Vi har fokuserat på att förstå och omforma organisatoriska logiker för att prioritera barnens erfarenheter i samhällsvården. Många aktörer, inklusive socialtjänst, skola och polis, deltog i denna process. Utmaningen har varit att tänka nytt och inkludera perspektiv från barn, föräldrar och familjehemsföräldrar för att skapa en mer barncentrerad samhällsvård.

Utredningens slutbetänkande För barn och unga i samhällsvård Volym 1 och Volym 2.

Utredningsarbetet har utöver slutbetänkandena även resulterat i vår egen rapport där vi bland annat utvecklar arbetets metodik.

RAPPORT – Barn och unga i Samhällets vård

14
sep

Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

Under cirka ett och ett halvt års tid har författarna från Mittuniversitet och Linköpings Universitet följt arbetet som bedrivits i tre piloter inom ramen för Hälsolabb. Hälsolabb är ett samarbete mellan Experio Lab, SKR, Karlstads Universitets Samhällsnytta och Linköpings Universitet och syftar till att stödja utvecklingen till en Nära vård. Forskarna har utforskat vad som händer på de olika nivåerna i systemet vid en omställning till Nära vård, och hur design som teori och praktik spelar roll i den omställningen. I rapporten beskrivs paradoxer inom lednings- och styrningsmekanismer, svårigheter med sam­verkan och de krockar som kan uppstå när man arbetar med en ny metod och nya verktyg som inte är kända eller tillämpade i hälso- och sjukvårdsystemet. Men också de små stegens betydelse i transformation, och den frustration som kan upplevas när förändring är trögrörlig.

RAPPORT – Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

27
mar

Samskapande i utvecklingen av Nära vård webbinarium 22 mars

På webbinariet presenterades och diskuterades två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den första rapporten beskriver en nyskapande form av medborgardialog utförd av Sollefteå kommun och Region Västernorrland i samhället Näsåker, där invånarna varit med och samskapat utvecklingen av Nära vård. Den andra rapporten presenterar den modell för systemdesign och öppen policy som Samhällsnytta utvecklat tillsammans med statliga utredningar. I arbetet har ny policy tagits fram utifrån invånarnas behov tillsammans med olika aktörer i vård- och omsorgssystemet. Lärdomar och råd om hur kommuner och regioner kan använda sig av systemdesign och öppen policy när de gemensamt behöver hitta nya lösningar på komplexa utmaningar presenteras och diskuteras med rapporternas författare, invånare, representanter från statliga utredningar och från kommun och region.

Direktlänk till Näsåker – En utvecklande medborgardialog för Nära vård
Direktlänk till Systemdesign och öppen policy

22
mar

Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd kopplat till omställningen till Nära vård. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbetat med att utveckla Nära vård. Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet, i samarbete med Experio Lab och Karlstads universitet Samhällsnytta. Västernorrland är en pilot i SKR, Experio Lab, Samhällsnytta och Linköpings Universitets gemensamma utvecklingsarena Hälsolabb.

RAPPORT – Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Läs mer om personcentrerat förhållningssätt hos SKR

21
mar

Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

Inom ramen för arbetet med Hälsolabb har en modell för systemdesign och öppen policy utvecklats i samarbete med fyra statliga utredningar. Modellen gör det möjligt att hitta nya sätt att hantera komplexa samhällsutmaningar och samskapa gemensamma lösningar. Arbetet har utgått från invånarnas behov, erfarenheter och resurser, och förbättringsförslag och ny policy har tagits fram tillsammans med berörda välfärdsaktörer. I rapporten beskrivs modellen för systemdesign och öppen policy och arbetet med de statliga utredningarna, samt ett exempel på hur modellen kan appliceras på kommuners och regioners gemensamma utmaningar, kopplat till invånare med stora och komplexa behov.

RAPPORT – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

PRESENTATION – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

09
feb

Webbinarium – Samskapande i utvecklingen av Nära vård

Välkommen på webbinarium 22 mars kl. 9.00-11.30

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser. Välkommen till ett webbseminarium om hur invånare, medarbetare, chefer och politiker gemensamt kan skapa en Nära vård. På seminariet presenterar vi två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete för Nära vård.

Läs mer

14
okt

Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete för Nära vård – Lärseminarium 221004 – Hälsolabb

Välkommen till Hälsolabbs fjärde digitala lärseminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. Vi presenterar vår nya rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign. Rapporten beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat på användarcentrering, systemdesign med inkludering av olika aktörer runt användaren, och på utveckling av styrning och ledning. I rapporten kan man läsa om viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård och om piloternas arbeten – vi lämnar även ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård. Vi berättar också om hur vi jobbar med policy design tillsammans med statliga utredningar.

Se hela seminariet här eller klicka på länkarna under videon för att komma till olika delar av presentationen.

00:07:30 Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb, presenterar rapporten ”Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård”.

00:34:05 Samtal med representanter från de fyra län som medverkat i rapportens framtagande.
00:34:58 Cindy Trilsbeek, tjänstedesigner Region Västernorrland.
00:37:56 Hanna Turesson Bernehed, tjänstedesigner Region Örebro.
00:41:04 Elin Silfversten, utvecklingsstrateg Region Uppsala.
00:43:38 André Szeles, tjänstedesigner Region Värmland.
00:45:30 Medskick från regionerna.

00:50:17 Panelsamtal – Hur får vi till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård?
– Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Daniel Zetterberg, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård Region Uppsala, Maria Persson, socialchef Hagfors kommun.

01:21:28 Presentation av samarbetet med Utredningen om en äldreomsorgslag – hur kan vi bedriva ett samskapande policyarbete med hela systemet?
– Matilda Legeby, senior designstrateg Experio Lab, Rolf Åström. anhörigrepresentant. Kristin Gustafsson, utvecklingsledare område äldre, Region Örebro län.

01:47:38 Avslutning.

04
okt

Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård

Inom ramen för Hälsolabb har vi tagit fram en rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat på användarcentrering, systemdesign med inkludering av olika aktörer runt användaren, och på utveckling av styrning och ledning. I rapporten kan man läsa om viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård och om piloternas arbeten –  vi lämnar även ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård.

RAPPORT – Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård

PRESENTATION – Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård 

29
aug

Hälsolabb har bidragit till Utredningen om en äldreomsorgslag
Hälsolabb har samarbetat med den statliga Utredningen om en äldreomsorgslag och medicinsk kompetens i kommunerna som överlämnade sitt betänkande till socialdepartementet i juni. Arbetet är den del av Experio Labs utveckling av systemdesignmetoder med fokus på policy, där vi undersöker behov och resurser hos användare och förutsättningar, hinder och möjliggörande faktorer hos olika systemaktörer. Läs mer

19
aug

Lärseminarium – Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete för Nära vård

Välkommen till Hälsolabbs fjärde digitala lärseminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. Vi presenterar vår nya rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign. Vi berättar också om hur vi jobbar med policy design tillsammans med statliga utredningar.

Mer information och anmälan >

11
aug

Experio Lab startar studiecirkel

Experio Lab startar nu upp en kurerad studiecirkel med fokus på design och användardriven offentlig sektor. Studiecirkeln träffas digitalt via Zoom en gång i månaden där vi tillsammans diskuterar artiklar, texter, presentationer, poddar, filmer etcetera med koppling till våra Experio Seminars.

Instuderingsmaterialet finns tillgängligt i god tid inför varje studiecirkelträff och en vecka innan respektive träff skickas ett mail med dels reflektioner kopplat till det ämne som träffen fokusera på och dels ett par frågeställningar att ha med sig när man tar sig an instuderingsmaterialet.

Mer information och intresseanmälan >

21
jan

Extrainsatt Experio Showcase: Näsåker samskapar

Inom ramen för Hälsolabb och i samarbete med orten Näsåker, Sollefteå kommun och Region Västernorrland bjuder Experio Lab in till Experio Showcase den 31 januari med ett lokalt förankrat tema och workshopinslag.

Vi kommer att få höra Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet och som har ett förflutet som gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola.

Vi kommer också få höra mer om ett exempel på medskapandeprocess nämligen den som pågått i Näsåker under hösten.

Läs mer och anmäl dig här >

25
okt

Samverkansprojektet System- och innovationslabb del av Hälsolabb

Inom ramen för Hälsolabb vidgas nu samarbetet ytterligare. Samverkansprojektet System- och innovationslabb som drivs av Region Uppsala, länets kommuner och Uppsala universitet går med i Hälsolabb för erfarenhetsutbyte och utveckling tillsammans med de andra piloterna.

Systeminnovationslabbet syftar till att utveckla metoder och modeller för att hantera komplexa utvecklingsområden där flera organisationer är involverade. Många utmaningar inom hälsa, vård och omsorg ligger oftast i gränslandet mellan regioner och kommuner och så även i Uppsala. Samtidigt är det just i samverkan mellan olika aktörer som potentiella lösningar kan göra störst nytta, genom att skapa sammanhållna och väl fungerande tjänster för våra invånare. Ett regionalt systeminnovationslabb kan vara en av drivkrafterna i utvecklingen av den pågående strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet: Effektiv och nära vård 2030.

Frågor om Systeminnovationslabbet besvaras av Elin Silfversten på elin.silfversten@regionuppsala.se eller på 018-61174496.

Hälsolabb är ett samverkansprojekt som Experio Lab bedriver tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet samt genom piloter i Region Värmland, Region Örebro, Region Västernorrland och nu även Region Uppsala,

28
sep

Experio Seminars fortsätter under hösten

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.

Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Mer information och alla höstens forskningsfrukostar.

14
jun

Experio Labs nätverk växer med Verklighetslabbet i Region Kronoberg

Som utvecklingsledare och utvecklingsstrateger inom Region Kronoberg startade Lone Larsen och Therese Råberg upp ett utvecklingsarbete i deras befintliga sfärer. Hur man tar sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför är något som formuleras gång på gång vare sig det rör sig om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, fler blir överviktiga och rör sig för lite. Lone och Therese uppfattande inte att det togs några stora kliv för att lösa dessa samhällsutmaningar utan att man hanterade dessa stora komplexa utmaningar som om de var enkla problem att lösa i tidslinjer, boxar och aktiviteter som skulle utföras.

– Vi tyckte att det behövdes ett större grepp eller disruption för att nå något helt nytt. Vi hade gått tjänstedesignutbildning och såg potentialen i det sättet att ta sig an utmaningar.Läs mer

21
maj

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Inom ramen för samarbetet Hälsolabb har vi genomfört ett arbete som handlar om att utforska nya sätt att följa upp resultat av olika insatser, där fokus ligger på vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående.

I arbetet har vi haft hjälp av nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.

Arbetet är nu sammanställt i rapporten Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst.

En presentation som sammanfattar rapporten finns här.

 

04
maj

Ett år med Hälsolabb. Vad har vi lärt oss?

Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård.

I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand härLäs mer

26
apr

Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård En lägesrapport

Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt.

Under året har vi:

  • utvecklat nya metoder och arbetssätt i tre piloter i samverkan med kommuner och regioner.
  • deltagit i ett unikt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen för att ta fram ny policy där både lokal, regional och nationell nivå samverkat och där arbetet utgått från användarnas behov och resurser.
  • arbetat med att utveckla uppföljningsmetoder om vad som är värdeskapande och viktigt för patienter, brukare och invånare.

Läs mer i lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård

04
mar

Resultat och analys av workshop om samsjuklighet

Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är:

  • Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning.
  • Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man uttryckte att många av målen inte är uppfyllda idag.
  • Det är tydligt att kultur och normer kring personer med beroende och missbruk påverkar både bemötandet och organisationen runt målgruppen.

Läs mer

02
jan

Experio Lab, SKR och Samsjuklighetsutredningen anordnar gemensam workshop

Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer.

Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den statliga Samsjuklighetsutredningen som har regeringens uppdrag att ta fram förslag för en mer samordnad och personcentrerad vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa. Experio Lab har tillsammans med utredningen genomfört djupintervjuer och workshops med personer med egen erfarenhet av samsjuklighet, och deras anhöriga. Läs mer

20
dec

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Mer information och alla vårens forskningsfrukostar.

20
jan

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Medarbetarna i labbmiljöerna arbetar för att skapa hälso- och sjukvårdstjänster som i högre utsträckning utgår från patienternas behov och erfarenheter. Man använder ett experimenterande och utforskande arbetssätt för att tillsammans med patienter och medarbetare i vården samskapa lösningar och nya kunskaper och insikter.

Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har en genomlysning av Experio Labs arbete genomförts – resultatet finner du rapporten Relation, transformation och motstånd. Här beskriver vi hur Experio Lab har växt fram, utmaningar och framgångar i arbetet och resultat hittills. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver.

Läs mer