Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete för Nära vård – Lärseminarium 221004 – Hälsolabb

Välkommen till Hälsolabbs fjärde digitala lärseminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. Vi presenterar vår nya rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign. Rapporten beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat på användarcentrering, systemdesign med inkludering av olika aktörer runt användaren, och på utveckling av styrning och ledning. I rapporten kan man läsa om viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård och om piloternas arbeten – vi lämnar även ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård. Vi berättar också om hur vi jobbar med policy design tillsammans med statliga utredningar.

Se hela seminariet här eller klicka på länkarna under videon för att komma till olika delar av presentationen.

00:07:30 Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb, presenterar rapporten ”Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård”.

00:34:05 Samtal med representanter från de fyra län som medverkat i rapportens framtagande.
00:34:58 Cindy Trilsbeek, tjänstedesigner Region Västernorrland.
00:37:56 Hanna Turesson Bernehed, tjänstedesigner Region Örebro.
00:41:04 Elin Silfversten, utvecklingsstrateg Region Uppsala.
00:43:38 André Szeles, tjänstedesigner Region Värmland.
00:45:30 Medskick från regionerna.

00:50:17 Panelsamtal – Hur får vi till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård?
– Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Daniel Zetterberg, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård Region Uppsala, Maria Persson, socialchef Hagfors kommun.

01:21:28 Presentation av samarbetet med Utredningen om en äldreomsorgslag – hur kan vi bedriva ett samskapande policyarbete med hela systemet?
– Matilda Legeby, senior designstrateg Experio Lab, Rolf Åström. anhörigrepresentant. Kristin Gustafsson, utvecklingsledare område äldre, Region Örebro län.

01:47:38 Avslutning.