Ett år med Hälsolabb. Vad har vi lärt oss?

Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård.

I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand här nedan.

Hållpunkter
00:00​​​ Välkomna och introduktion om Hälsolabb. – Kalle Pettersson och Lisbeth Löpare Johansson.

07:41​ Vad har hänt i våra piloter? Berättelser och exempel från Värmland. – André Szelez, Carl Hast m.fl.

27:15​ Presentation av resultat från Hälsolabbs samarbete med Samsjuklighetsutredningen.
Ett utforskande av nya sätt att ta fram policy, med utgångspunkt från användarnas behov och där både micro-, meso- och macronivån samarbetar. – Kajsa Westling.

45:00​ Vad är Samsjuklighetsutredningens erfarenheter av samarbetet med Hälsolabb? – ​Johan Quist, forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet samtalar med Anders Printz, statlig utredare.

58:40​ Vad har vi lärt oss under det första året, och vilka tips vill vi ge till andra? – Samtal mellan Lisbeth Löpare Johansson, Kajsa Westling och Tomas Edman.