Lärseminarium – Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete för Nära vård

4 oktober kl. 9.00-11.00

Välkommen till Hälsolabbs fjärde digitala lärseminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. Vi presenterar vår nya rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign. Vi berättar också om hur vi jobbar med policy design tillsammans med statliga utredningar.

PROGRAM

Välkommen och introduktion om Hälsolabb – Kalle Pettersson, projektledare Hälsolabb och Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR.

Rapportsläpp av vår rapport om lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i våra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign – Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb, samt deltagare från Hälsolabbs piloter.

Reflektion om att gå från målbild till praktik i Nära-vårdarbetet – Johan Quist, docent och VD för Karlstads universitet Samhällsnytta

Panel: Hur får vi till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård? – Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Daniel Zetterberg, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Johan Quist, docent och VD för Karlstads universitet Samhällsnytta, Maria Persson, socialchef Hagfors kommun, Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård Region Uppsala.

Paus

Presentation av samarbetet med Utredningen om en äldreomsorgslag – hur kan vi bedriva ett samskapande policyarbete med hela systemet? – Matilda Legeby, senior designstrateg Experio Lab, Rolf Åström, anhörigrepresentant m.fl.

Efter anmälan skickas en länk ut till seminariet, som genomförs via Teams.

Seminariet är öppet så sprid gärna till andra intresserade.

Välkommen!
Kajsa Westling och Kalle Pettersson, projektledare Hälsolabb

 

Anmäl dig här