Experio Exchange

Erfarenheter att lära och inspireras av – Ett kunskapsutbyte för utveckling

Experio Exchange är en mötesplats där personer som arbetar med delaktighet i offentlig sektor bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra. Fokus kommer vara på ett utbyte av erfarenheter från de som drivit arbetet i sin verksamhet. Vad och hur har man gjort, hur såg förutsättningarna ut, vad gjorde att arbetet kom framåt och vad man lärt sig av.

Temat för samtalet är design i offentlig sektor där vi fokuserar på utbytet mellan offentlig sektor och en designpraktik runt komplexa frågor. Design består av en mängd metoder som man använder i en designprocess med ett särskilt förhållningssätt. Förhållningssättet innebär bland annat att se patient, brukare, närstående, medarbetare och beslutsfattare, som experter på och med sina egna kunskaper och erfarenheter med hänsyn till deras specifika omgivningar. Det innebär att involvera de som är berörda i arbetet, på flera nivåer, genom hela processen – från utforskandet till testandet av nya möjliga sätt.

Format: Fredagsfrukost, digitalt via Teams, 8.30 – 9.45

De som delar med sig av sin erfarenhet kommer vara de personer som drivit projekten i sin egen verksamhet. Varje tillfälle avslutas med frågor och dialog i helgrupp.

Har du några frågor eller tankar kring Experio Exchange är du välkommen att kontakta Matilda Legeby matilda.legeby@experiolab.se

Matilda Legeby

Project Manager, Senior Design Strategist

Experio Exchange hösten 2024

6 september 8:30 – 9:45
Experio Exchange #1 – Exploring the Future of Preventative Care

4 oktober 8:30 – 9:45
Experio Exchange #2

1 november 8:30 – 9:45
Experio Exchange #3

29 november 8:30 – 9:45
Experio Exchange #4