Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård

Inom ramen för Hälsolabb har vi tagit fram en rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat på användarcentrering, systemdesign med inkludering av olika aktörer runt användaren, och på utveckling av styrning och ledning. I rapporten kan man läsa om viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård och om piloternas arbeten –  vi lämnar även ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård.

RAPPORT – Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård

PRESENTATION – Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård