Experio Lab har tillsammans med Samhällsnytta spelat en viktig roll i utredningen SOU 2023:66 om samhällsvård för barn och unga, genom att bidra med policydesign och skapa en neutral arena för offentliga aktörer inom samhällsvården. Vi har fokuserat på att förstå och omforma organisatoriska logiker för att prioritera barnens erfarenheter i samhällsvården. Många aktörer, inklusive...
Read More