Samhällsnytta

2022 tar Experio Lab tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet initiativet till att starta Samhällsnytta – en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget, som behöver nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar. Tillsammans med forskare från CTF samarbetar designers i Experio Lab med Regeringskansliet, myndigheter, regioner och kommuner och för att med hjälp av tjänstelogik och systemdesign bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar.

 

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator