Om oss

Vi involverar välfärdens medarbetare, patienter och brukare, deras närstående för att tillsammans utforma vård- och omsorgstjänster som skapar värde i människors vardag.

Experio Lab ett nätverksbaserat kompetenscentrum för design i offentlig sektor med hemvist i Region Värmland. I kompetenscentret samverkar regioner, kommuner och andra offentliga aktörer under principen att ju mer du bidrar, desto mer kan du få ut. Tillsammans utvecklar vi vår förmåga och kapacitet för en användardriven utveckling med design som metod och förhållningsätt.

Arbetet består av att introducera nya förhållningssätt, kunskap och metoder som har sitt ursprung i design, användarcentrering och ett tjänstelogiskt perspektiv.

Fokus ligger både på konkreta välfärdstjänster som invånare möter och på de system, tankemodeller och styrning som finns i de offentliga organisationerna. Visionen utgår från en vilja att möta de utmaningar och behov av utveckling och transformation som välfärden står inför.

”I samverkan vill vi stödja och skapa förutsättningar för en användardriven utveckling och transformation av välfärden. Vi är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsproduktion och samarbete kring tjänsteinnovation, användarinvolvering och design.”

 
Experio Lab som kompetenscentrum utgör en mötesplats för både individer och organisationer som utvecklar egen förmåga och kapacitet. Tillsammans delar vi erfarenheter, utvecklar kunskap och samverkar kring följande områden:

  • att utveckla kompetens och förmåga att använda design inom arbetet med välfärdsutveckling
  • att använda systemdesign som förhållningssätt och metod när vi utvecklar våra välfärdssystem och tar fram ny policy
  • att arbeta för spridning av innovationer, arbetssätt, metoder och verktyg
  • att implementera och stödja forskning.

Kontakt

Elin Hedbrandh

Elin Hedbrandh

Ledare av Region Stockholms kompetenscentrum för tjänstedesign, SöS Innovation
Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator
Kajsa Westling

Kajsa Westling

Projektledare, Senior policy designer
Kalle Petterson

Kalle Pettersson

Projektledare, Senior policy designer

Matilda Legeby

Projektledare, Senior designstrateg