Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

Inom ramen för arbetet med Hälsolabb har en modell för systemdesign och öppen policy utvecklats i samarbete med fyra statliga utredningar. Modellen gör det möjligt att hitta nya sätt att hantera komplexa samhällsutmaningar och samskapa gemensamma lösningar. Arbetet har utgått från invånarnas behov, erfarenheter och resurser, och förbättringsförslag och ny policy har tagits fram tillsammans med berörda välfärdsaktörer. I rapporten beskrivs modellen för systemdesign och öppen policy och arbetet med de statliga utredningarna, samt ett exempel på hur modellen kan appliceras på kommuners och regioners gemensamma utmaningar, kopplat till invånare med stora och komplexa behov.

RAPPORT – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

PRESENTATION – Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner