Experio Labs nätverk växer med Verklighetslabbet i Region Kronoberg

Som utvecklingsledare och utvecklingsstrateger inom Region Kronoberg startade Lone Larsen och Therese Råberg upp ett utvecklingsarbete i deras befintliga sfärer. Hur man tar sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför är något som formuleras gång på gång vare sig det rör sig om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, fler blir överviktiga och rör sig för lite. Lone och Therese uppfattande inte att det togs några stora kliv för att lösa dessa samhällsutmaningar utan att man hanterade dessa stora komplexa utmaningar som om de var enkla problem att lösa i tidslinjer, boxar och aktiviteter som skulle utföras.

– Vi tyckte att det behövdes ett större grepp eller disruption för att nå något helt nytt. Vi hade gått tjänstedesignutbildning och såg potentialen i det sättet att ta sig an utmaningar.

Lone och Therese sökte projektpengar för att inventera vad gjorts i de här sammanhangen och det blev embryot till det som nu är Verklighetslabbet.

– Vi tyckte att det behövdes en arena som Verklighetslabbet där olika aktörer kan mötas och tillsammans arbeta med välfärdens utmaningar. Vi väntade inte på mandat uppifrån för att starta en verksamhet utan vi började jobba ifrån där vi var.

Det var först i december 2020 som de fick ett formellt godkännande för den typ av arbete de vill driva genom Verklighetslabbet. Det har också gett möjligheten att anställa tjänstedesigners och att skaffa en egen och anpassad lokal för verksamheten.

– Experio Lab Värmland var först ut med labbmiljö inom sjukvården och sedan dess har vi haft en informell relation och ett utbyte med varandra. Nu finns det ett tydligare sammanhang i Experio Labs nätverk och vi ser värdet av ett utbyte där vi kan lära av varandra. Nu när vi anställer tjänstedesigners så handlar det också om att de, genom Experio Lab, har ett forum där de kan diskutera sina speciella utmaningar, få inspiration och stöd. Experio Lab har också forskningsperspektiven och lyfter designprofessionen på ett bra sätt.

Verklighetslabbet jobbar inte inom regionen utan på gränsen till regionen och inte enbart med hälso- och sjukvårdsutmaningar. Det kan även handla om annan samhällsutveckling och om olika typer av komplexa bekymmer i välfärden. Verklighetslabbet söker uppdrag själva men blir även kontaktade av kommuner och regionen med olika utmaningar.

– Om tre år är Verklighetslabbet en etablerad verksamhet som en arena för användardriven innovation där man känner man kan vända sig till oavsett vilken om man är från civilsamhället eller offentliga sektorn.

Tomas Edman från Experio Lab Sverige välkomnar det nya tillskottet i nätverket.

– Under flera år har vi fått följa och lära av Region Kronobergs arbete med design och användarinvolvering. Att man tar steget fullt ut med sin modiga satsning Verklighetslabbet är glädjande och inspirerande för så många och är ett viktigt tillskott som stärker oss alla. Vi ser fram emot att få samarbeta och lära av varandra.

I och med Region Kronobergs tillskott består Experio Lab numera av nio samarbetande regioner.

Silvia Anderchen, Lone Larsen och Therese Råberg