Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag
All förändring börjar med nyfikenhet. Med nyfikenhet och lust försöker vi förstå vad andra behöver. Varför gör vi som vi gör, vad är det vi behöver som vi inte kan uttrycka och varför fungerar vården som den gör? Första steget för oss är alltid att förstå.

Mod att drömma om en bättre framtid
Hur beskriver vi det som ännu inte finns? Det krävs mod att våga sätta ord och form på det som ibland utmanar system, arbetssätt, kultur och invanda mönster. Går det egentligen att göra på ett annat sätt? Vi vågar drömma och vi vågar utmana.

Samskapa för att göra något åt det
Tillsammans är vi starka. Fler hjärnor tänker bättre än en och det är vi övertygade om. Vår gemensamt finansierade hälso- och sjukvård har vi tillsammans och därför behövs vi alla för att utforma, utföra och utveckla den. Tillsammans skapar vi, tillsammans testar och prövar vi lösningar och tillsammans får vi det att fungera.

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator