sven

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

– En seminarieserie med Experio Labs forskarnätverk

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.

Upplägget för Experio Seminars varierar då varje forskare är fri att designa sin egen frukost där det kan handla om traditionella föreläsningar, forskarsamtal mellan en eller flera forskare, workshopformat, publikinteraktioner etcetera.

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Har du några frågor eller tankar kring Experio Seminars är du välkommen att kontakta Kalle Pettersson på 0724 641 429 eller kalle.pettersson@experiolab.se.

Välkomna!

Experio Seminars våren 2022

21 januari 08:30 – 09:45
System- och policydesign i omställningen till en Nära Vård
Jonas Boström, Industridoktorand, Mittuniversitetet samt Senior Health Specialist på CGI Sverige. Johan Quist, docent och vice föreståndare på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Stefan Holmlid, professor, Linköpings universitet

31 januari 13:00 – 15:15
EXTRA Experio Showcase: Näsåker samskapar
Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet

18 februari 08:30 – 09:45
Designing for and within Care Ecosystems
Dr. Daniela Sangiorgi, Associate Professor, Politecnico di Milano. Sultan Serpil Erdönmez, PhD student, Politecnico di Milano

18 mars 08:30 – 09:45
Designing alternative models for organizing in an uncertain world
Anna Rylander Eklund, Researcher, Chalmers University of Technology

8 april 08:30 – 09:45
Förändring, förstärkning och uppföljning – så tar vi oss framåt
Christine Senter, doktorand, Uppsala universitet samt psykolog, Region Gotland

20 maj 08:30 – 09:45
Expand: Stretching the Future by Design
Christian Bason, PhD, CEO of the Danish Design Centre

Experio Seminars hösten 2021

17 September 08:30 – 09:45
Från teknisk (the what) via perceptuell/normkritisk (the why) till social/normkreativ innovation (the how) 
Åsa Wikberg Nilsson, Luleå tekniska universitet & Marcus Jahnke, Centre for Sustainable Urban Futures

15 oktober 08:30 – 09:45
Service design capabilities – What should a service designer be used for?
Nicola Morelli, Aalborg universitet

19 november 08:30 – 09:45
Från systemvälfärd till relationell kollaborativ välfärd
Jacob Storch, PhD

17 december 08:30 – 09:45
Personcentrerad vård och samskapande i praktiken – metoder för system i förändring 
Sara Riggare, Uppsala universitet

Experio Seminars våren 2021

15 januari 08:30 – 09:45
What games are good for in service design
Stefan Holmlid, Linköpings universitet & Kirsikka Vaajakallio, Hellon

19 februari 08:30 – 09:45
Designa hur vi designar – Utveckling av organisationens designförmåga
Lisa Malmberg, Region Sörmland & Helena Söderquist, Region Sörmland

19 mars 08:30 – 09:45
Design and Policy, friends or foe. A conversation on skills, competence and conditions
Katarina Wetter-Edman, PhD, design researcher at Örebro university Holding, Associate Professor at Linköping university and Dr Anna Whicher, Head of Design Policy, PDR – Cardiff Metropolitan university

16 april 08:30 – 09:45
Doing Service Design amid Cultural Plurality
Josina Vink, Associate Professor of Service Design, The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

21 maj 08:30 – 09:45
Users as co-designers in public services – Why and how users should be involved in public service design
Jakob Trischler, Karlstads universitet