sven

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

– En seminarieserie med Experio Labs forskarnätverk

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.

Upplägget för Experio Seminars varierar då varje forskare är fri att designa sin egen frukost där det kan handla om traditionella föreläsningar, forskarsamtal mellan en eller flera forskare, workshopformat, publikinteraktioner etcetera.

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Har du några frågor eller tankar kring Experio Seminars är du välkommen att kontakta Kalle Pettersson på 072 974 75 65 eller kalle.pettersson@experiolab.se.

Välkomna!

Datum för Experio Seminars våren 2021

15 januari 08:30 – 09:45
What games are good for in service design
Stefan Holmlid, Linköpings universitet & Kirsikka Vaajakallio, Hellon

19 februari 08:30 – 09:45
Designa hur vi designar – Utveckling av organisationens designförmåga
Lisa Malmberg, Region Sörmland & Helena Söderquist, Region Sörmland

19 mars 08:30 – 09:45
Design and Policy, friends or foe. A conversation on skills, competence and conditions
Katarina Wetter-Edman, PhD, design researcher at Örebro university Holding, Associate Professor at Linköping university and Dr Anna Whicher, Head of Design Policy, PDR – Cardiff Metropolitan university

16 april 08:30 – 09:45
Doing Service Design amid Cultural Plurality
Josina Vink, Associate Professor of Service Design, The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

21 maj 08:30 – 09:45
Users as co-designers in public services – Why and how users should be involved in public service design
Jakob Trischler, Karlstads universitet