Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård En lägesrapport

Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt.

Under året har vi:

  • utvecklat nya metoder och arbetssätt i tre piloter i samverkan med kommuner och regioner.
  • deltagit i ett unikt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen för att ta fram ny policy där både lokal, regional och nationell nivå samverkat och där arbetet utgått från användarnas behov och resurser.
  • arbetat med att utveckla uppföljningsmetoder om vad som är värdeskapande och viktigt för patienter, brukare och invånare.

Läs mer i lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård