För barn och unga i samhällsvård

Experio Lab har tillsammans med Samhällsnytta spelat en viktig roll i utredningen SOU 2023:66 om samhällsvård för barn och unga, genom att bidra med policydesign och skapa en neutral arena för offentliga aktörer inom samhällsvården. Vi har fokuserat på att förstå och omforma organisatoriska logiker för att prioritera barnens erfarenheter i samhällsvården. Många aktörer, inklusive socialtjänst, skola och polis, deltog i denna process. Utmaningen har varit att tänka nytt och inkludera perspektiv från barn, föräldrar och familjehemsföräldrar för att skapa en mer barncentrerad samhällsvård.

Utredningens slutbetänkande För barn och unga i samhällsvård Volym 1 och Volym 2.

Utredningsarbetet har utöver slutbetänkandena även resulterat i vår egen rapport där vi bland annat utvecklar arbetets metodik.

RAPPORT – Barn och unga i Samhällets vård