Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

Under cirka ett och ett halvt års tid har författarna från Mittuniversitet och Linköpings Universitet följt arbetet som bedrivits i tre piloter inom ramen för Hälsolabb. Hälsolabb är ett samarbete mellan Experio Lab, SKR, Karlstads Universitets Samhällsnytta och Linköpings Universitet och syftar till att stödja utvecklingen till en Nära vård. Forskarna har utforskat vad som händer på de olika nivåerna i systemet vid en omställning till Nära vård, och hur design som teori och praktik spelar roll i den omställningen. I rapporten beskrivs paradoxer inom lednings- och styrningsmekanismer, svårigheter med sam­verkan och de krockar som kan uppstå när man arbetar med en ny metod och nya verktyg som inte är kända eller tillämpade i hälso- och sjukvårdsystemet. Men också de små stegens betydelse i transformation, och den frustration som kan upplevas när förändring är trögrörlig.

RAPPORT – Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet