Inom ramen för Hälsolabb vidgas nu samarbetet ytterligare. Samverkansprojektet System- och innovationslabb som drivs av Region Uppsala, länets kommuner och Uppsala universitet går med i Hälsolabb för erfarenhetsutbyte och utveckling tillsammans med de andra piloterna. Systeminnovationslabbet syftar till att utveckla metoder och modeller för att hantera komplexa utvecklingsområden där flera organisationer är involverade. Många utmaningar...
Read More