Experio Showcase: Näsåker samskapar

Vår tids stora samhällsomdaning – politiskt ledarskap, social hållbarhet och medskapande medborgardialog

Inom ramen för Hälsolabb och i samarbete med orten Näsåker, Sollefteå kommun och Region Västernorrland bjuder Experio Lab in till Experio Showcase den 31 januari med ett lokalt förankrat tema och workshopinslag.

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet och har ett förflutet som gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola. Han har i många år forskat kring globaliseringens lokala uttryck och om förutsättningarna för att värna demokrati och social hållbarhet.  Hans har under ett antal år varit anlitat av SKR för att bidra till att större kunskap om den pågående samhällsutvecklingen och hur den beskrivs i forskningen samt dess påverkan på delaktighetens omfattning och medborgardialogens utformning. Han har också besökt ett stort antal kommuner och regioner i landet för att få kunskap om de lokala förutsättningarna i den samhällsutveckling som pågår.

Hans kommer under föreläsningen att prata om vår tids Stora Samhällsomdaning och om de komplexa samhällsfrågor som följer i utvecklingens spår. I fokus står frågan om det politiska landskapets förändring, utrymmet för ett alternativt utvecklingstänkande liksom medskapandets och medborgardialogens förutsättningar och utformning.

Ett exempel på medskapandeprocess är den som pågått i Näsåker under hösten som man kan se mer om i filmen Näsåker samskapar.

Hans presentation från 31 januari

Inspelning från 31 januari

Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet