Webbinarium – Samskapande i utvecklingen av Nära vård

Välkommen på webbinarium 22 mars kl. 9.00-11.30

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser. Välkommen till ett webbseminarium om hur invånare, medarbetare, chefer och politiker gemensamt kan skapa en Nära vård. På seminariet presenterar vi två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete för Nära vård.

En utvecklande medborgardialog för god och nära vård
Ta del av berättelsen om Näsåker Samskapar och en ny rapport från SKR om hur medborgardialoger kan genomförs som på riktigt inkluderar och skapar förutsättning för samskapande tillsammans med invånare. Fokus ligger på samskapande i 360 grader i de möjligheter och utmaningar som finns i glesbygd.

Policydesign i region och kommuner
Lyssna till Hälsolabbs erfarenheter om hur de arbetat med policy design-processer tillsammans med statliga utredningar ,och tagit fram ny policy utifrån invånarnas behov tillsammans med olika aktörer i systemet. Lärdomar och råd om hur kommuner och regioner kan använda sig av policy design när de gemensamt behöver hitta nya lösningar presenteras.

Deltar gör bland andra: Sara Hjalmarsson, f.d nära vårdledare Sollefteå kommun, Cindy Trilsbeek, tjänstedesigner Region Västernorrland, Mats Brännström projektledare Norra sjukvårdsregionförbundet, Johan Quist, VD Karlstads universitet Samhällsnytta, Katarina Lindeberg, ledningsstrateg, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad, Katrin Westlund, tidigare utredningssekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och medicinsk kompetens i kommunerna, Peter Löthman, Regionstrateg, Region Västernorrland, Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb, och Lisbeth Löpare-Johansson samordnare Nära vård SKR.

Seminariet är en del av Hälsolabbs kunskapsspridning. Hälsolabb är en samverkan mellan fyra partners som tillsammans med kommuner och regioner bygger upp en arena för samskapande och utveckling av nya arbetssätt och lärdomar kopplade till komplexa utmaningar i omställningen till en Nära vård.

Välkommen!
Lisbeth Löpare, Programledningen Nära vård.
Kajsa Westling och Kalle Pettersson, projektledare Hälsolabb

Anmälan