Samskapande i utvecklingen av Nära vård webbinarium 22 mars

På webbinariet presenterades och diskuterades två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den första rapporten beskriver en nyskapande form av medborgardialog utförd av Sollefteå kommun och Region Västernorrland i samhället Näsåker, där invånarna varit med och samskapat utvecklingen av Nära vård. Den andra rapporten presenterar den modell för systemdesign och öppen policy som Samhällsnytta utvecklat tillsammans med statliga utredningar. I arbetet har ny policy tagits fram utifrån invånarnas behov tillsammans med olika aktörer i vård- och omsorgssystemet. Lärdomar och råd om hur kommuner och regioner kan använda sig av systemdesign och öppen policy när de gemensamt behöver hitta nya lösningar på komplexa utmaningar presenteras och diskuteras med rapporternas författare, invånare, representanter från statliga utredningar och från kommun och region.

Direktlänk till Näsåker – En utvecklande medborgardialog för Nära vård
Direktlänk till Systemdesign och öppen policy