Personuppgiftsbehandling

När du prenumererar på ExperioLabs nyhetsbrev samtycker du till att dina personuppgifter, i form av namn och e-postadress, får användas för distribution av nyhetsbrevet. Samtycket är helt frivilligt.

Region Värmland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna som nämns ovan är samtycke. Vi behandlar enbart de personuppgifter i det syfte som anges ovan genom detta samtycke. Personuppgifterna kommer enbart att sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. 

Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@experiolab.se.

Du har rätt att även i andra fall kontakta regionen för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Kontakta då regionens dataskyddsombud, telefon 010-831 50 00 (växel).

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.