Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd kopplat till omställningen till Nära vård. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbetat med att utveckla Nära vård. Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet, i samarbete med Experio Lab och Karlstads universitet Samhällsnytta. Västernorrland är en pilot i SKR, Experio Lab, Samhällsnytta och Linköpings Universitets gemensamma utvecklingsarena Hälsolabb.

RAPPORT – Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Läs mer om personcentrerat förhållningssätt hos SKR