sv

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

– En seminarieserie med Experio Labs forskarnätverk

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.

Upplägget för Experio Seminars varierar då varje forskare är fri att designa sin egen frukost där det kan handla om traditionella föreläsningar, forskarsamtal mellan en eller flera forskare, workshopformat, publikinteraktioner etcetera.

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Har du några frågor eller tankar kring Experio Seminars är du välkommen att kontakt Jonas eller Kalle.

Jonas Boström, 070 190 97 83, jonas.bostrom@rvn.se
Kalle Pettersson, 072 974 75 65, kalle.pettersson@experiolab.se

Välkomna!

Datum för Experio Seminars våren 2021

15 januari 08:30 – 09:45
What games are good for in service design
Stefan Holmlid, Linköpings universitet & Kirsikka Vaajakallio, Hellon

19 februari 08:30 – 09:45
Designa hur vi designar – Utveckling av organisationens designförmåga
Lisa Malmberg, Region Sörmland & Helena Söderquist, Region Sörmland 

19 mars 08:30 – 09:45
Katarina Wetter-Edman, Örebro universitet

16 april 08:30 – 09:45
Josina Vink, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

21 maj 08:30 – 09:45
Jakob Trischler, Karlstads universitet