Demokratiska designpraktiker?

Katarina L. Gidlund, professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsutveckling och forskningsledare för Forum för digitalisering, en multivetenskaplig forskarmiljö vid Mittuniversitetet

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Skandinavien har sedan länge varit känd för designpraktiker som genomsyras av deltagande, transparens och öppenhet men står vi inför nya utmaningar? Behöver vi vidga vår förståelse av ’digitalisering’ som fenomen och ambition och vad händer då med våra designpraktiker?

Inspelning från den 17 mars 2023

Katarina L. Gidlund, professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsutveckling och forskningsledare för Forum för digitalisering, en multivetenskaplig forskarmiljö vid Mittuniversitetet