Designdrivna dialoger, för utveckling av verksamheter och deras fysiska miljöer

Göran Lindahl, biträdande professor, föreståndare Centrum för vårdens arkitektur, Johanna Eriksson, doktorand, konstnärlig lektor. Båda dessutom från Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Vi kommer att berätta om hur designdrivna dialoger är ett verktyg för utveckling av kunskap med utgångspunkt i den fysiska miljön. Exempel kommer från lokalförändringsprojekt och arbete med konceptprogram för vårdens fysiska miljöer.

Vi gör detta både genom en tillbakablick på arbetssättets framväxt och med stöd från boken Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad, 10 år och 100 designdialoger, erfarenheter och framtid som vi skrev med kollegor år 2018.

Vi lyfter också några resonemang och tankar från våra forskningsstudier, bland annat om processledarrollen respektive kunskapande med stöd i VR.

Seminariet kommer hållas på svenska den 13 december 13:30 – 14:45 på Teams.

Seminariet är gratis och öppet för alla som registrerar sig nedan.

    Subscribe to Experio Lab Newsletter

    Göran Lindahl, biträdande professor, föreståndare Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

     

    Johanna Eriksson, doktorand, konstnärlig lektor, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik