Medarbetarens perspektiv på vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre.

Magnus Eneberg, Senior forskare, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Vård- och omsorgssystemet står inför många utmaningar, inklusive en ökad andel äldre som förväntas få vård och omsorg i hemmiljö, krav på ökad kostnadseffektivitet och möjligheter skapade av ny digital teknik. En effektiv vård och omsorg som utgår från patienters unika behov förutsätter ökad samverkan mellan de olika aktörerna i vård- och omsorgssystemet och en ökad samordning kring de aktiviteter som utförs. I en nyligen avslutad studie identifierades ett antal hinder och målkonflikter som gör det utmanande att implementera nya arbetsmetoder och lösningar som stödjer en ökad samordning.
Detta seminarium vänder sig till er som vill ta del av medarbetarens perspektiv, erfarenheter, utmaningar och behov när de utför vård- och omsorgstjänster i hemmet hos sköra äldre.

Inspelning från 19 april 2024

Magnus Eneberg, Senior forskare, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan