Designa hur vi designar – Utveckling av organisationens designförmåga

Lisa Malmberg, Region Sörmland & Helena Söderquist, Region Sörmland

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Den 19 februari kommer Lisa Malmberg PhD, tjänsteutvecklare Region Sörmland och Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef Regionservice, Region Sörmland för att samtala om ämnet Designa hur vi designar – Utveckling av organisationens designförmåga.

Fokus för utveckling av en organisations kapacitet eller förmåga att jobba designdrivet med utveckling blir ofta nya metoder och processer. Forskningen visar dock att organisationens förmåga beror av fler delar än bara metodkunskap. Det här seminariet handlar om organisatoriskt lärande relaterat till designdrivet arbetssätt, hur designkunskap och -praktik behöver integreras med redan existerande kunskap och praktik i organisationen. I ett reflekterande samtal mellan Lisa Malmberg och Helena Söderquist delas kunskap om utvecklingen av designförmåga från forskningen och erfarenheter och insikter från en pågående utvecklingsresa i praktiken.

Inspelning från 19 februari
(Referenslista med klickbara länkar)

Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef Regionservice, Region Sörmland
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef Regionservice, Region Sörmland
Lisa Malmberg PhD, tjänsteutvecklare Region Sörmland
Lisa Malmberg PhD, tjänsteutvecklare Region Sörmland