Inom ramen för Hälsolabb har vi tagit fram en rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat...
Read More
Hanna Andersson som studerat masterprogrammet i design på Högskolan för Design och Konthantverk (HDK) har under våren gjort sitt examensarbete på Centralsjukhuset i Karlstad för oss på Experio Lab. Resultatet av studierna gestaltas i en bok med mikroberättelser om patientupplevelsen: hur det känns att vara operationspatient och komma till ett sjukhus, vilka beslut man ställs...
Read More
Henrik Svensson arbetade i arton år som läkare innan han 2007 tillträdde som divisonschef för medicinska specialiteter i Landstinget i Värmland. Han är ansvarig för det satsningsområde som går ut på att stärka patientens möjlighet till inflytande och delaktighet hälso- och sjukvården. Ett satsningsområde som Experio Lab är sprunget ur. Henrik Svensson har en nära...
Read More
Välkommen till Experio Labs blogg! Jag som skriver första blogginlägg heter Tomas Edman och är tillsammans med många andra initiativtagare till Experio Lab. Jag hoppas att du som läser detta ska känna att du vill vara med på en gemen-sam kunskapsresa där design möter vård. Min förhoppning är att bloggen liksom Experio Lab som helhet...
Read More