sv
Hanna Andersson som studerat masterprogrammet i design på Högskolan för Design och Konthantverk (HDK) har under våren gjort sitt examensarbete på Centralsjukhuset i Karlstad för oss på Experio Lab. Resultatet av studierna gestaltas i en bok med mikroberättelser om patientupplevelsen: hur det känns att vara operationspatient och komma till ett sjukhus, vilka beslut man ställs...
Read More
Henrik Svensson arbetade i arton år som läkare innan han 2007 tillträdde som divisonschef för medicinska specialiteter i Landstinget i Värmland. Han är ansvarig för det satsningsområde som går ut på att stärka patientens möjlighet till inflytande och delaktighet hälso- och sjukvården. Ett satsningsområde som Experio Lab är sprunget ur. Henrik Svensson har en nära...
Read More