sv

”Vi är väldigt bra på att tro oss veta vad patienter vill ha”

Bild på Henrik Svensson på LiV.

Henrik Svensson arbetade i arton år som läkare innan han 2007 tillträdde som divisonschef för medicinska specialiteter i Landstinget i Värmland. Han är ansvarig för det satsningsområde som går ut på att stärka patientens möjlighet till inflytande och delaktighet hälso- och sjukvården. Ett satsningsområde som Experio Lab är sprunget ur. Henrik Svensson har en nära koppling till Experio Lab då han är ordförande för den interna och externa styrgruppen. Han menar att det inte är någon slump att Landstinget i Värmland satsar på design.
– Vi kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens dilemman om vi inte vågar tänka nytt och annorlunda och Experio Lab är en del av det. Design kommer inte vara lösningen på alla utmaningar men i alla fall några.
Henrik Svennson menar att det är nyttigt att hämta influenser ifrån andra branscher.
– Vi tittar gärna på hur andra sjukhus runt om i världen arbetar och hämtar idéer ifrån dem. Däremot tittar vi sällan på hur andra branscher arbetar och jag vet att vi kan dra mycket lärdom från dessa. I synnerhet då vi behöver vara mer serviceinriktade. Men även börja se vården som en tjänst snarare än en rad isolerade enheter. För även om vi inte benämner våra patienter som kunder så är det faktiskt så att vi har kunder och därför borde vi tänka service. Systembolaget är ett bra exempel, de vill liksom oss inte sälja mer. Men det hindrar inte dem ifrån att ge sina kunder en bra service. Men det tar tid att förflytta fokus och tänka kvalitet, det är viktigt att vara uthållig.

“Vi kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens dilemman om vi inte vågar tänka nytt och annorlunda och Experio Lab är en del av det.”

Design för Henrik Svensson är att medvetet utforma vårdtjänster. Men vad skiljer design ifrån traditionell verksamhetsutveckling?
– Den största skillnaden är att det är designers som arbetar med utveckling och att de inte är belastade med vårdkunskap. Jag säger belastade för att ibland blir kunskapen just en belastning som hindrar oss från att tänka nytt. Designerna däremot kommer in med nya och friska ögon och med andra metoder. Kunskap om vården har vårdpersonalen som man samarbetar med, vilket är ett måste. För utan ett samarbete med vårdpersonalen är det svårt att nå en förändring.

Metoderna som designerna använder för att förstå patienter är något som Henrik Svensson framhåller som en framgångsfaktor.
– De frågar patienter vad de tycker oftast i den faktiska vårdsituationen. Som när en designer följde med patienter på akuten. Vad patienten kände och berättade för designern just då i den stunden på akuten skulle vara svårt för patienten att återge en månad senare i en enkät. Att vara på plats där det händer gör att man fångar saker som man annars skulle ha missat.

Experio Lab kallas för ett lärande projekt i Landstinget i Värmland, enligt Henrik Svensson innebär det att man tillgodoser sig perspektiv som man inte hade innan. Som att vården lär sig av design men även att design lär sig av vård. Eftersom design handlar om att förstå användarens behov är det den första lärdomen för vården.
– Vi är väldigt bra på att tro oss veta vad patienter vill ha. Vi kan sitta och bestämma saker som i allra högsta grad kommer att påverka patienter utan att ha frågat en enda patient. Men det är något vi arbetar med hela tiden där Experio Lab kommer vara en viktig del.