sv

Var nyfiken, våga dröm, samarbeta för att förändra!

Bild på Tomas inviger Experio Lab

Välkommen till Experio Labs blogg!

Jag som skriver första blogginlägg heter Tomas Edman och är tillsammans med många andra initiativtagare till Experio Lab. Jag hoppas att du som läser detta ska känna att du vill vara med på en gemen-sam kunskapsresa där design möter vård. Min förhoppning är att bloggen liksom Experio Lab som helhet ska skapa ett lärande möte där design utvecklar vården lika mycket som vårdens personal och patienter är med och utvecklar designbranschen och forskningsområdet tjänsteinnovation, användarinvolvering och design.

Min ambition med Experio Lab är att bidra till att vi tar bättre hand om och utvecklar det vi har tillsammans, vår svenska vård och omsorg.

En viktig utgångspunkt är insikten om att värdet av vården skapas av oss själva som patienter och när-stående. Det är när systemets resurser omsätts till det vi önskar och har förmåga till i vår vardag som värdet egentligen uppstår. Värdet av vården skapar vi alltså tillsammans, patient, närstående och personal ihop.

Hur vården utformas måste just därför också göras till en gemensam sak. Det kan inte endast vara upp till politiker, administratörer, tjänstemän och medicinsk personal hur den utformas. Synen på patienter som en passiv mottagare av det som erbjuds behöver ersättas med ett synsätt där patienten är en resurs och en aktiv medskapare av vården. Vi behöver hitta nya sätt att göra det möjligt för patienten att vara delaktig. För oss är det inte bara en rättighet utan också en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna möta utmaningen med minskade resurser och ökade krav.

En annan viktig utgångspunkt är att se vården som en sammanhållen tjänst. Själv är jag pappa till fem barn och när något har inträffat har målet för mig varit att så snart som möjligt kunna återgå till att sparka boll i trädgården, hänga framför en film, skratta vid matbordet och så vidare. För mig är det ointressant vilken typ av nättjänst, –olog, vårdcentral, specialist, receptionist eller andra delar som finns längs med vägen. Jag upplever en sammanhållen tjänst från det att problemet uppstår till dess att det är löst. Tjänsten består av den personal, de fysiska miljöer, den information, den utrustning, det bemötande som vi möter längs vägen. Därför söker vi på Experio Lab alltid projekt där vi kan förbättra patientens väg genom vården.

I våra projekt försöker vi alltid att utforma vårdtjänster där målet är ökad patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling. Design är vårt förhållningssätt och verktyg för att förstå, involvera, skapa och medvetet utforma lösningar. Design betyder ju just det, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det skapar ett värde och mening i användning. Oavsett om det handlar om en stol, ett verktyg, en hemsida, ett samtal, ett möte eller en vårdtjänst.

Själva namnet Experio Lab har vi hämtat från engelskans experience. På svenska betyder det upplevelse men även erfarenhet. Lite enkelt uttryckt kan man säga att Experio Lab handlar om att utgå från patienters upplevelse av vård och kombinera det med personalens erfarenhet och kunskap. Tillsammans bildar det ett unikt underlag för innovation som vi använder för att med designverktyg laborera och experimentera fram nya och bättre lösningar.

Vi gör det med vår eget sätt – The Experio Way – genom att ständigt vara nyfikna, våga drömma om en bättre framtid och samarbeta för att göra något åt det.