Samtalshjälpen

En kortlek som används vid vårdbesök för att öka patientens delaktighet.

Vad är det?

En kortlek som tagits fram för att stärka personcentrerad vård. Kan användas vid samtal om sjukdomen. Kortleken innehåller fyra kategorier: Resan genom vården, Roller hos oss, Behandling och Vardagen.

Så här används det.

Patienten kan också erbjudas att välja ett eller flera kort som grund för det samtal som sker i vårdmötet. Kortleken kan också användas när vårdpersonal vill berätta för patienten om vårdresan framöver, för att visa upp vilken typ av behandling vårdcentralen kan erbjuda och vilken vårdpersonal som jobbar med patientens diagnos.

Vem är det till för?

Patienter med kronisk sjukdom och behandlande vårdpersonal.

Vad skapar det för värde?

Genom att använda kortleken kan fokus flyttas från det som vårdpersonalen upplever som viktigt att informera och samtala om till det som patienten vill ha information och samtala om. Det blir patienten istället för vårdpersonalen som styr samtalet.

Så här lyckas du.

Testa olika sätt att använda kortleken. En del har tagit ut en kategori som patienten kan välja kort ur. En del har visat flera kategorier samtidigt. Vår erfarenhet är att det är svårt att som vårdpersonal släppa agendan och låta patienten styra. Våga prova ett nytt sätt att arbeta!