KOL-eftermiddagen

En eftermiddag där KOL-patienter bjuds in för att få kunskap runt sin sjukdom och träffa patienter med samma diagnos.

Vad är det?

En eftermiddag för KOL-patienter där man kan träffa andra med samma diagnos och få information och ha en dialog med vårdpersonal. Tagits fram för att stärka personcentrerad vård.

Så här används det.

En eftermiddag dit vårdcentralens patienter, anhöriga och övriga intresserade blir inbjudna till föreläsning om KOL och varför träning är bra när man har KOL. Det ges också tillfälle att ställa frågor till personalen över en fika. Medverkande personal är KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast med speciell utbildning om KOL, arbetsterapeut, dietist, kurator, undersköterska, medicinsk sekreterare och kvalitetssamordnare.

Vem är det till för?

Vårdcentralens patienter, anhöriga och övriga intresserade (patienter med misstanke om KOL)

Vad skapar det för värde?

Informationsträffar kan ge både patienter och anhöriga ökad kunskap runt sjukdomen, ger möjlighet att få ställa frågor till vårdpersonal utanför de traditionella bokade besöken och att få träffa andra patienter/anhöriga med samma diagnos. Personal som deltar har möjlighet att undervisa många patienter samtidigt samt fånga upp nya patienter.

Så här lyckas du.

Skicka ut personliga inbjudningar och genomför träffarna regelbundet. Utvärdera.