Behandlingsguiden (kronisk smärta)

Kort information om kronisk smärta och översikt av de behandlingsmöjligheter som finns att tillgå för att underlätta vardagen med kronisk smärta.

Vad är det?

Kort information om kronisk smärta och översikt av de behandlingsmöjligheter som finns att tillgå för att underlätta vardagen med kronisk smärta.

Så här används det.

Informationsbladet är ämnat att ge patienten en överblick om kronisk smärta och behandlingsmöjligheterna som finns att tillgå. Det kan användas som diskussionsunderlag när patienten är hos smärt-sköterska eller läkare.

Vem är det till för?

Det är ämnat som ett stöd för patienten med kronisk smärta samt för deras anhöriga för att få en överblick av vad vården har att erbjuda samt vad man själv kan göra. Det kan också vara ett stöd för smärt-sköterska på verksamheten att använda som diskussionsunderlag.

Vad skapar det för värde?

Det ger patient och anhöriga en översiktsbild av vad som kan göras för att underlätta vardagen för patienter med kronisk smärta.

Så här lyckas du.

Behandlingsguiden är ett bra verktyg som smärtsköterskan och läkaren kan använda vid kontakt med patienter med kronisk smärta där smärtan inte är under kontroll eller hos patienter som nyligen fått en diagnos vilket innebär kronisk smärtproblematik.