Baskurs i sexualkunskap för nyanlända ungdomar

Ett bildmaterial som stöttar medarbetarna på ungdomsmottagningen när de träffar nyanlända ungdomar. Bilderna har tagits fram efter samtal med både svenska och nyanlända ungdomar.

Vad är det?

Detta är ett bildmaterial som tagits fram i samarbete med ungdomsmottagningen i Västernorrland. Ambitionen med materialet är att det skall vara en hjälp för personalen på ungdomsmottagningen då de är ute och möter nyanlända ungdomar. Behovet av ett visuellt stöd kommer främst från att personalen och ungdomarna inte pratar samma språk, att det finns tolkar som inte översätter korrekt (till exempel på grund av kultur och skam kring ämnet) samt att förkunskaperna inom ämnet är mycket ojämnt hos målgruppen. Det visuella materialet ger utrymme för att börja på en grundläggande nivå och att sedan ta samtalet vidare till en högre nivå.

Så här används det.

Det är ett flexibelt material där bilderna kan kombineras på olika sätt beroende på situation. Det finns möjlighet att skapa en egen Power Point-presentation anpassat efter olika tillfällen; gruppsamtal och enskilda samtal, enstaka träffar och serier om flera träffar. Bilderna är till för att skapa förståelse för ett viktigt och känsligt ämne, ge stöd och trygghet till personalen i presentationssammanhang samt ge en så bred, saklig och korrekt redogörelse om sexuell kunskap som det går.

Vem är det till för?

Materialet har tagits fram för att underlätta i samtal mellan nyanlända ungdomar och personal på ungdomsmottagningen. Bilderna riktar sig främst till personer i högstadie- och gymnasieålder.

Vad skapar det för värde?

Med hjälp av bilderna kan personalen ge tydligare information och ungdomarna har större chans att förstå ett känsligt ämne och även vilka lagar och regler som gäller i Sverige.

Så här lyckas du.

Använd bilderna som ett stöd i samtal kring sex och samlevnad samt psykisk ohälsa med ungdomar och unga vuxna.