Provtagningsstafetten

Ett koncept för att genomföra en workshop där deltagarna bygger en checklista som kvalitetssäkrar provtagning av vävnad eller celler.

Vad är det?

Provtagningsstafetten är ett koncept i arbetet mot noll vårdskador i Landstinget i Värmland.

Varje år analyseras 43 000 vävnads- och cellprover. Av dessa är 3000 felaktiga när de ska analyseras. Provtagningsstafetten är en idé som tagits fram av vårdpersonalen för att skapa förutsättningar för provtagare att göra rätt från början och undvika preanalytiska fel.

Så här används det.

I stafetten bygger medarbetare i varje arbetsgrupp som genomför provtagning en checklista tillsammans. Arbetet med att ta fram checklistan kvalitetssäkrar arbetet med provtagning av vävnad och celler.

Under en workshop berättar deltagarna för varandra hur de gör olika provtagningsmoment för att på så vis upptäcka skillnader och brister.

Vid varje workshoptillfälle deltar en person från en annan enhet, som efter workshopen tar med sig materialet till sin enhet och håller en liknande workshop hos sig. Under denna workshop kommer en person från en annan enhet att delta, och så går stafetten vidare.

Vem är det till för?

Grupperna som ska genomföra stafetten består av medarbetare på en enhet som alla är inblandade i provtagning av vävnad eller celler. Grupperna kan bestå av en eller flera yrkesgrupper.

Vad skapar det för värde?

Tanken med stafettformen är att överföra kunskap och praxis mellan olika enheter, för att få färre fel i provtagningen men också för att bidra till en lärarande- och förbättringskultur.

Så här lyckas du.

Var nyfiken! Ställ frågor som om du inte visste något om provtagning.

Om det finns meningsskiljaktigheter eller olika sätt att göra provtagningen, se till att beslut tas som reder ut dessa.

Ge mycket uppmärksamhet till den person som kommer från en annan enhet, för att få ut mesta möjliga lärande från workshopen.