Min Plan

Ett verktyg för att stärka personer med intellektuella funktionsnedsättningar i vardagens planering och beslut.

Vad är det?

Min Plan är ett konkret resultat av projektet ”Vi.Tillsammans.” Min Plan består av två delar, dels ett verktyg för att samtala kring den enskildes förmågor, intressen och önskemål, dels en del som handlar om att utveckla verksamheten utifrån den enskildes behov och önskemål.

Så här används det.

Min Plan ska ses som ett komplement till Genomförandeplanen. Min Plan ska stärka den enskildes delaktighet för att denne ska kunna utvecklas, bli delaktig och öka sin medverkan i vardagens planering och beslut.

Vem är det till för?

Min Plan kan stödja ett ökat inflytande och en ökad delaktighet för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet och boende. Min Plan ger den enskilde möjlighet att förbereda sig, få inflytande över och skapa ett underlag för den genomförandeplan som ska upprättas och följas upp.

Centralt i Min Plan är brukarens egen pärm, där personen själv, eller med hjälp, kan uttrycka sin syn på sina förmågor, intressen, önskemål, behov och vad man vill ha stöd med för att uppnå dessa.

Tanken med Min Plan kan beskrivas så här: Jag äger själv Min Plan och väljer vem jag vill ha vid min sida, när jag ska beskriva mina starka sidor, vad jag vill ha hjälp med och vilka steg som kan leda mig på vägen, för att nå mitt mål.

”Vi trodde att vi jobbade med brukaren i centrum, men det visade sig att vi kunde göra så mycket mer” Chef, daglig verksamhet Vännäs.

”De säger att jag ska bli självständig – men de hjälper till hela tiden” Brukare, daglig verksamhet Vännäs.

Vad skapar det för värde?

in Plan har blivit ett värdefullt verktyg för den enskilde att få inflytande i sitt vardagsliv. Arbetet med Min Plan har också lett till att utveckla verksamheten utifrån den enskildes behov. Genom att kartlägga arbetsuppgifterna som brukaren respektive personalen gjorde, visade det sig att brukarna inte var så involverade eller delaktiga som personalen trott. Denna insikt ledde till att personalen började förändra förhållningssätt till sin egen verksamhet och till den enskildes möjligheter.

Alla förändringar är gjorda av personalen själva, med en begränsad personalstyrka och med begränsade resurser. Förändringarna är inte revolutionerande i sig, men tillsammans har de skapat en miljö för brukarna där de kan utvecklas.

Så här lyckas du.

För att en människa ska må bra oavsett funktionsförmåga behöver vissa grundläggande behov uppfyllas: att tillvaron upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta har varit den röda tråden i arbetet.

Grunden är att tänka kring hur verksamheten kan anpassas till den enskilde istället för hur personen ska anpassa sig till verksamheten.

”Kom ihåg att personalen måste våga pröva, det sitter inte hos brukaren. När man inser det så blir allt mycket lättare”.