Behandlingsguiden (KOL)

En folder som sammanfattar information runt KOL, baserad på nationella riktlinjer.

Vad är det?

Foldern har tagits fram för att stärka personcentrerad vård. Den innehåller kortfattade beskrivningar av vilka behandlingar vårdcentralen kan erbjuda, vilka personer som kan vara ett stöd i behandling av sjukdomen, vad patienten själv kan göra vid försämring och för att må bättre, information till anhöriga samt telefonnummer till presenterade stödfunktioner. Foldern visar också tydligt hur en förväntad process kan se ut för patienten efter diagnos.

Så här används det.

Foldern delas ut av läkare i samband med diagnosgivning eller vid besök hos KOL-sjuksköterska.

Vem är det till för?

Patienter med KOL-diagnos men kan lätt ”översättas” till andra kroniska diagnoser.

Vad skapar det för värde?

Patienter som fått den tycker att det är bra att få en kort beskrivning av vad både vårdcentralen och de själva kan göra. Bra att få information med sig och att ha nära till telefonnummer.

Så här lyckas du.

Fundera över om den ska finnas upptryckt eller skrivas ut ”på rummet” av den vårdgivare som lämnar ut. Någon behöver vara ansvarig för att telefonnummer, namn mm uppdateras.