Tidstjuvar

Ett material som kan användas i diskussionerna och besluten om hur vården ska få mer tid för patienterna.

Vad är det?

Ett material som fungerar som ett komplement till statistik och beslutsunderlag. Det kan användas i diskussionerna och besluten om hur vården ska få mer tid för patientnära arbete och ökad patientsäkerhet.

Så här används det.

I materialet finns listan på de största tidstjuvarna på vårdavdelningarna, vilka tidstjuvarna är på olika avdelningar och antalet medarbetare som upplever att det är ett problem. Materialet kan användas i diskussionerna om förbättringar på avdelningsnivå och på ledningsnivå som underlag för diskussioner och beslut.

Vem är det till för?

Vårdpersonal och beslutsfattare på olika nivåer i vården.

Vad skapar det för värde?

Materialet är baserat på medarbetarna upplevelser om vad man gör på jobbet som stjäl tid från att ta hand om patienterna. Det innehåller många berättelser från vårdens vardagsarbete, fulla av vårdpersonalens känslor, tankar och röster.

Så här lyckas du.

Använd materialet som ett komplement till annan statistik och beslutsunderlag för att få med människor i diskussionerna och besluten om hur vården ska få mer tid för patienterna.