Besökshjälpen, VC Eskilstuna

En folder som är patientens egen, där patienten kan förbereda sitt besök på vårdcentralen genom att svara på några frågor.

Vad är det?

En folder som tagits fram för att stärka personcentrerad vård. Den är patientens egen och innan besöket på vårdcentral förbereder sig patienten genom att svara på fyra frågor: Hur känner du inför mötet idag? Hur mår du i allmänhet? Vad vill du ta upp idag? Har du tänkt att mötet ska leda till något specifikt? Det finns också utrymme för att skriva ned mål/plan för fortsatt behandling samt överenskommelser som vårdpersonal och patient gjort.

Så här används det.

Patienten får formuläret hemskickat med kallelse eller i receptionen vid ankomsten till vårdcentralen. I samband med vårdmötet frågar vårdpersonal efter foldern och om patienten önskar använda den.

Vem är det till för?

Patienten med behov av flera besök eller uppföljningar av besök på vårdcentralen.

Vad skapar det för värde?

Patienten blir delaktig genom att hen äger foldern och får ”förbereda sig” genom att svara på frågor innan besöket samt får med sig anteckningar hem om vårdplan/överenskommelser. Vårdpersonalen får en möjlighet att se på patientens svar hur hen mår allmänt och vilka förväntningar som finns. Vårdpersonalen får också en påminnelse att göra en överenskommelse med patienten och sätta upp mål/lägga en plan för fortsatt behandling.

Så här lyckas du.

Foldern används olika, en del patienter skriver själv, vid vissa besök är det vårdpersonalen som ”fyller i” vad som bestämts. Det är en omställning både för patienter och personal att ge mer delaktighet till patienterna. En del av patienterna som testat foldern har inte förstått att det är deras egen utan har lämnat in den i receptionen innan de gick hem.