Guide till psykiatrisk avdelning

En guide för patienter på psykiatrisk avdelning och deras närstående som skapar egenmakt för dem och bidrar till kvalitetssäkring i verksamheten.

Vad är det?

En guide till patienter som får vård på psykiatrisk avdelning och deras närstående som ska underlätta för patienter att orientera sig.

Så här används det.

Guiden ska ge information och stöd under den tid patienten är på avdelningen. Patienten får guiden vid ankomsten till avdelningen och används i samband med stödsamtal som patienten har med vårdpersonalen. Det finns utrymme för att ställa frågor och göra anteckningar.

Vem är det till för?

Patienter på psykiatrisk avdelning och deras närstående.

Vad skapar det för värde?

Guiden är baserad på verksamhetens vårdprogram. Att dela den med patienter och deras närstående skapar egenmakt för dem. Guiden bidrar samtidigt till att kvalitetssäkra avdelningens processer.

Guiden underlättar för patienten att orientera sig på avdelningen och i sin situation. Den är indelad i fem avdelningar:

  • här befinner du dig
  • så fungerar det här
  • samtal gör dig delaktig
  • hur vi hjälper dig och hur du kan hjälpa dig självfortsatt stöd och hjälp när du kommit hem

Guiden kan underlätta för patientens närstående genom att den förklarar hur det fungerar på avdelningen, allt från rutiner kring sömn, måltider och besök till processen kring vårdplan och behandling.

Vårdpersonalen får en möjlighet att ge alla sina patienter en likvärdig introduktion till avdelningen. Guiden blir också en påminnelse för personalen att jobba med patientens behov i fokus och i enlighet med vårdprogrammet.

Så här lyckas du.

Vi kunde basera innehållet och ordningen i guiden på patientens behov genom att ha med patienter i alla delar av framtagandet.

Det är viktigt att guiden blir en integrerad del i avdelningens vardagsarbete och används vid möten och samtal mellan vårdpersonal och patienter.

Guiden är en första prototyp som ska utvärderas efter 6 månader för att sedan kunna vidareutvecklas.