Besökshjälpen på ungdomsmottagning

Ett formulär där ungdomar kan förbereda sig inför sitt besök på ungdomsmottagningen.

Vad är det?

Besökshjälpen är ett formulär för ungdomar för att de ska kunna förbereda sig inför sitt besök på ungdomsmottagningen. Formuläret fylls i när man sitter i väntrummet, det tas med på besöket och lämnas till den personalen man möter. Personalen kan sedan lyfta frågor utifrån vad som lyfts fram i formuläret.

Så här används det.

Verktyget passar för ungdomsmottagningar så som det är utformat idag men det kan också användas i andra verksamheter om man anpassar informationen i formuläret.

Ungdomarna upplevde det ibland som svårt och jobbigt att formulera vad de ville ha hjälp med då de träffade personalen. Många var också väldigt nervösa inför mötet vilket gjorde att de blev passiva i mötet. En ungdom beskrev att eftersom man ofta kommer till ungdomsmottagningen för att prata om sex och om kroppen kan vissa ord vara jättejobbiga att säga högt, till exempel om könsjukdomar. Många ungdomar visste heller inte att man kunde prata om andra saker än sex och preventivmedel som om man har det jobbigt hemma eller i skolan eller om man har problem med alkohol.

Vem är det till för?

Tanken med Besökshjälpen är att det ska fungera som ett verktyg för att hjälpa ungdomarna att bli mer delaktiga i vårdmötet. Det ska också vara informativt om vilka frågor man kan ta upp vid ett besök på ungdomsmottagningen.

Så här har några ungdomar sagt.

Det är enkelt och det var bra att få tänka vad man ville prata om innan man gick in (För att träffa personalen) för när man är där inne är det lätt att glömma bort.

Det kan vara svårt att uttrycka känslor och detta hjälpte. Om någon bara frågar: Hur är det? Så är det lätt att fejka och låtsas att allt är bra fast det egentligen inte är det.

Det visade att det fanns andra saker att ta upp och prata om som man tidigare inte visste att de kunde få hjälp med på ungdomsmottagningen.

Det skulle ha varit jättebra att ha haft detta första gången jag kom till ungdomsmottagningen, då var jag jättenervös!

Vad skapar det för värde?

Ett viktigt värde är att patienten blir mer delaktig i sin egen vård. Det minskar också maktskillnaden som finns när man är vårdsökande och dessutom är barn. Med besökshjälpen kan man känna sig tryggare, den hjälper en att faktiskt prata om det man vill prata om på besöket.

Så här lyckas du.

Det är jätteviktigt att ha med ungdomarna i hela processen, inte bara lyfta in vad de tycker initialt. De ungdomar vi mötte hade jättemycket att säga kring utformingen av formuläret när det gäller färg, storlek och ordval. Detta hjälpte oss genom hela arbetet och är anledningen till at slutresultatet blev som det blev. Besökshjälpen är utformad av ungdomarna!