Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är: Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning. Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man...
Read More
Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer. Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den...
Read More
Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap. Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor. Mer information och alla vårens forskningsfrukostar.
Read More
Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att...
Read More
1 2 3