sven

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen är ett labb under uppbyggnad. Idag finns tjänstedesignkompetens knuten till Innovationsplattformen i samarbete med Koncernstab hälso- och sjukvård. Under 2017 startade projektet ON-skin där tjänstedesign varit tongivande och idag finns designperspektivet med i projekt om KOL och hjärtsvikt. Den största satsningen på tjänstedesign sker inom området Kvinnors hälsa, där tre tjänstedesigners arbetar med förbättrad vårdupplevelse före, under och efter graviditet och förlossning.

Kontakt

Agneta Patriksson

Regionutvecklare

Martina Sasioglu

Tjänstedesigner

Elin Ståhl

Tjänstedesigner

Kajsa Söderblom

Tjänstedesigner

Björn Grauers

Produkt- och tjänstedesigner

Julia Märak Leffler

Tjänstedesigner

Case från Västra Götalandsregionen

Onskin

Framtidens 3d-printade sårförband kommer från skogen.