Före, under och efter graviditet och förlossning

Ett samskapande projekt i Västra Götalandsregionen

Bakgrund

Trots att svensk vård i stort visar på goda medicinska resultat kring gravitet och förlossning finns ett behov av att bättre möta och tillgodose olika kvinnors behov och förutsättningar. Genom tjänstedesign tar vi fasta på de behov och drivkrafter som finns hos de som använder en vårdtjänst. I detta fall kvinnor som är i eller har genomgått en graviditet, deras partners och medarbetare i vården.

Mål

En god vårdupplevelse före, under och efter graviditet och förlossning. Ökad delaktighet, samskapande med patienter och vårdpersonal.

Genomförande

Under början av 2018 har många nyblivna föräldrar delat med sig av sina upplevelser med tjänstedesignteamet. Det har varit genom workshops, intervjuer, observationer och andra typer av möten. Som ett komplement till vår insamling och ett sätt att testa material följs tre kvinnor under sina graviditeter. De får testa att fylla i en enkelt designad dagbok för att logga funderingar, känslor och upplevelser under graviditeten. För att kunna skapa och leverera bättre vårdupplevelser är det också viktigt att få med verksamheternas perspektiv. Därför har barnmorskor skuggats i mödrahälsovården, förlossning och BB samt fått dela med sig under workshops och intervjuer. Under hösten utgår arbetet från de utvecklingsbehov som hittats och där verksamheter är intresserade av att testa tjänstedesignmetodik för att utveckla nya sätt att möta behoven. Tjänstedesignteamet bistår med metodkunskap, däremot måste intresset och processen rotas i den verksamhet som är involverad. Utveckling sker tillsammans med patienter, kollegor och tjänstedesignteamet.

Lärdomar

Att arbeta med tjänstedesign inom vården kring och efter graviditet och förlossning är ett möjliggörande för att låta allas röster och idéer höras och för att i slutändan hitta vägar som både verksamheten, medarbetarna och patienterna är trygga och stolta över. Samtidigt är det ofta ett utmanande sätt att arbeta, sett till hur organisationen är strukturerad och arbetar idag.

Projektinfo

Som en del av den nationella satsningen på Kvinnors hälsa och förbättrad vård innan, under och efter graviditet och förlossning har Västra Götalandsregionen valt att ha ett regionalt utvecklingsteam med tjänstedesigners för att arbeta med användarcentrerad utveckling. Målet är att kunna erbjuda en bättre vårdupplevelse för patienten samt sprida ett användarcentrerat arbetssätt hos verksamheterna.
  • Status: Pågående
  • Tema: Kvinnors hälsa, Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Västra Götalandsregionen