Operationspatienters upplevelser

Ett examensarbete av Hanna Andersson från HDK - Högskolan för design och konsthantverk.

Mål

Målet med projektet har varit att undersöka hur vården kan förbättras för operationspatienter.

Genomförande

Hanna Andersson som studerat masterprogrammet i design på HDK – Högskolan för design och konsthantverk har under våren gjort sitt examensarbete hos oss på Experio Lab. Studien har genomförts på det nya operationshuset som Landstinget i Värmland håller på att bygga i Karlstad. Studierna har kretsat kring att undersöka den emotionella resan hos patienten innan, under och efter operation. Utifrån det vårdflöde som ortopedpatienter som ska opereras följer, med remissbesök, journalskrivning, inskrivning, operationsförberedelser och så vidare. Studierna påbörjades under ganska förutsättningslösa premisser, där patienternas berättelser fick styra. Ansatsen var att försöka se ur patientens ögon men även ta tillvara på designern Hanna Anderssons egna subjektiva uppfattning. Den har fungerat som ett verktyg för att komma närmare patientupplevelsen, den empatiska förståelse som uppstod genom att designern var nära patienterna hjälpte till att styra processen och att ta upp ämnen eller väcka frågor som annars kanske skulle ha missats.

Resultat

Resultatet blev en bok. Boken gestaltar utvalda delar av resultatet från fältstudierna och är tänkt att fungera som underlag till en fortsatt process för att involvera patienterna i utvecklingsprocessen av det nya operationshuset.

Länkar

Ta del av Hanna Andersson bok som PDF(komprimerad storlek):
Berättelser från insidan (3.4 MB)

Projektinfo

Examensarbetet undersöker patientupplevelsen under olika skeden av vårdförloppet hos ortopedpatienter som ska opereras eller har genomgått en operation.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Normkritik
  • Labbmiljö: Region Värmland