sv
Dags att utvärdera Experio Lab och dess roll i att skapa användardriven utveckling i vården

Experio Lab – lärdomar och vägen vidare

Experio Lab är en rörelse som började i Värmland 2013 men som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Medarbetarna brinner för att skapa en hälso- och sjukvård som i högre utsträckning möter patienternas behov och förväntningar. För att göra det använder man ett experimenterande och utforskande arbetssätt tillsammans med patienter och vårdpersonal för att ta fram nya lösningar och insikter om patientens perspektiv.

Nu är det dags att undersöka Experio Lab och se vad vi kan lära oss av utvecklingsarbetet som på många sätt utmanat och utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag.

Arbetet med att utvärdera Experio Labs utförs av Kajsa Westling som är tjänstledig från sitt ordinarie arbete som utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Resultatet sammanställs i en rapport om hur Experio Lab har växt fram, vad som fungerat bra eller mindre bra och vad som uppnått hittills. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver. Arbetet består till stor del av intervjuer med personer som arbetar i de olika labben och deras chefer på olika nivåer, samt med ett antal beslutsfattare på systemnivå.

Rapporten kommer att presenteras på en konferens som anordnas av Experio Lab 22-23 januari i Stockholm. Här kan du anmäla dig till konferensen.

Kajsa Westling

Vill du veta mer, eller vill du bidra till arbetet? Kontakta Kajsa på kajsa.westling@regionvarmland.se eller 072-469 16 36.