Verklighetslabbet Kronoberg

Verklighetslabbet är en arena för användardriven innovation för nutidens och framtidens välfärd. Fokus ligger på att möjliggöra verklig förändring för och med kronobergarna. För att uppnå detta använder Verklighetslabbet användarinvolverande metoder, partnerskapsbyggande, engagemang och ett kulturförändrande arbets- och tankesätt. Basen för Verklighetslabbets arbete är så kallad quadruple helix, det vill säga att arbetet i huvudsak sker i samverkan mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och invånarna själva.

Inom gruppen finns kompetens och erfarenhet inom områden som tjänstedesign och co-creation, nudging, beteendevetenskap, grafisk design, projektplanering, processledning. Att arbeta utmaningsdrivet, att se helhet framför stuprör, att ha mod att tänka utanför traditionella mönster är självklara egenskaper hos de som arbetar i Verklighetslabbet.

Daglig drift av Verklighetslabbet, aktiviteter och medarbetare finansieras i huvudsak av Region Kronoberg. En del aktiviteter som är kopplade till verksamheten externfinansieras genom diverse projektmedel.

Kontakt

Lone Larsen

Utvecklingsledare

Therese Råberg

stf Verksamhetschef

Case från Experio Lab Kronoberg

Lilla podden om Livet

En podd om hälsa för ungdomar – med ungdomar. Varje avsnitt har ett tema som grundar sig på vad ungdomar efterfrågar.