Lilla podden om Livet

En podd om hälsa för ungdomar – med ungdomar. Varje avsnitt har ett tema som grundar sig på vad ungdomar efterfrågar.

Bakgrund
Lilla podden om Livet är en del i ett större utvecklingsarbete av ungdomsmottagningen i Ljungby tillsammans med verksamhetsutvecklare i folkhälsa som vi döpt till LiViT. Det började med att vi upplevde att det fanns en ökad psykisk ohälsa där de psykiska besvären påverkades till stor del av ungdomars levnadsvanor. Det ville de ändra på. Det började med att vi fråga ungdomar hur de såg på hur ungdomsmottagningens roll gällande hälsa. Enligt ungdomarna var det en självklarhet, ”Det är väl deras jobb”. Detta var startskottet en rad olika delprojekt som tex skattningsformulär kring levnadsvanor samt struktur för att inkludera levnadsvanor i samtalet med ungdomar, men vi kände att vi skulle kunna göra ännu mer…

Mål
Hur kan ungdomar på bästa sätt inspireras av oss till att förändra sina levnadsvanor för bättre psykisk hälsa?

Genomförande
Med målet att inkludera ungdomarna i ännu större utsträckning i det fortsatta utvecklingsarbetet gick vi grundutbildning i tjänstedesign och därefter anslöt vi oss till ett utvecklingsprogram arrangerat av Verklighetslabbet i Region Kronoberg.

Under hösten 2019 låg fokus på ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer m.m i enlighet med innovationsguiden SKR. Vi använde oss av intervjuer, det blev många återkommande dialoger med ungdomarna. Vi upptäckte att ungdomar hämtar mycket info på nätet, de söker brett och personligt och man vill gärna tillhöra ett sammanhang. Man vill gärna bli utmanad för bättre hälsa. Frågan blev då hur skulle vi kunna anpassa oss så att vi skulle finns mer i de kanaler som tilltalar ungdomarna? Hur skulle vi kunna utforma stödet så att det blir personligt och anpassat till dem?

Resultat
I användartester gällande podd framkom gott gensvar, man skulle lyssna och gärna vara delaktig. Podden var född… i alla fall i teroin. Efter en krokig väg och en hel del personliga tjäster inhämtad från engererad personal kunde podden bli verklighet även i praktiken. Första avsnittet lanserades i september 2020.

Varje avsnitt har ett tema som grundar sig på vad ungdomar efterfrågar. Alla avsnitt gästas av en eller flera ungdomar och även av en expert som i stor utsträckning kommer från Region Kronoberg. Varje avsnitt följs även av en utmaning till ungdomarna från någon medverkande i avsnittet. Responsen på podden har varit otroligt positiv och vi har via återkoppling från ungdomar fått veta att det har haft betydelse för deras egna personliga mående.

Lilla podden om Livet finns där du hittar poddar.

Angelica Arvidsson Folkhälsa och social utveckling
Emma Tunér Nyström Ungdomsmottagningen

Projektinfo

Lilla podden om Livet är en podd om hälsa för ungdomar med ungdomar. Varje avsnitt har ett tema som grundar sig på vad ungdomar efterfrågar. Alla avsnitt gästas av en eller flera ungdomar och även av en expert som i stor utsträckning kommer från Region Kronoberg. Varje avsnitt följs även av en utmaning till ungdomarna från någon medverkande i avsnittet. Responsen på podden har varit otroligt positiv och vi har via återkoppling från ungdomar fått veta att det har haft betydelse för deras egna personliga mående.
  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård
  • Labbmiljö: Region Kronoberg
Lone Larsen
Lone Larsen
Utvecklingsledare