Värdeskapande vetenskapande – Från teori till praktisk handling via reflektion

Martin Lackéus, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, utvecklingsledare på Me Analytics (Loopme)

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Martin tar utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete och uppbygganden av forskningsverktyget Loopme som är använt inom bland annat skola och socialtjänst runt om i Sverige. Martin ser stora likheter med hur Loopme används och det som sker inom Design Science Research. Att med hjälp av handlingsorienterade uppdrag, låta personer i olika verksamheter reflektera kring det som händer och görs, ger deltagarna möjlighet att identifiera hinder och barriärer i önskade utvecklingsprocesser men också att hitta potentiella lösningar. Forskningsverktyget kan beskrivas som en ny typ av mer förtrolig social media för tillitsbaserat ledarskap.

Inspelning från 16 september

Martin Lackéus, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, utvecklingsledare på Me Analytics (Loopme)